WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA
 
   Jest oczywiste, że terminowe regulowanie płatności przez kontrahentów jest podstawą sprawnego funkcjonowania każdej działalności gospodarczej. Daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, umożliwia spokojne planowanie i rozwój firmy. Pojawienie się pierwszych opóźnień to sygnał, aby niezwłocznie podjąć działania. Moment, w którym zostaną uruchomione pierwsze czynności windykacyjne oraz sposób ich przeprowadzenia, mają zdecydowany wpływ na to, kiedy i w jakiej wysokości odzyskamy zaległe należności.
pieczatka windykacyjna

  "Przedsądowa windykacja wierzytelności" to dodatkowy wariant ubezpieczenia, który można dokupić do wariantu podstawowego "Ochrona prawna firmy i  wolnego zawodu". Celem postępowania windykacyjnego D.A.S. jest doprowadzenie, na drodze przedsądowej, do dobrowolnego uregulowania przez dłużnika zobowiązań finansowych wobec ubezpieczonego. Warunkiem uruchomienia świadczenia przedsądowej windykacji należności jest, aby faktura, rachunek lub inny dokument określający należność, został wystawiony w okresie trwania ubezpieczenia.

   

Działania D.A.S. można określić w następujących punktach ( w każdym momencie trwania procesu Klient kontaktuje się z przydzielonym mu opiekunem i w każdej chwili może uzyskać informacje o stanie sprawy oraz wykonywanych czynnościach):

  • Przyjęcie rachunku do windykacji
  • Ustalenie z Klientem procesu windykacji (w tym uzyskanie informacji o dłużniku oraz określenie zadowalających dla Klienta form odzyskania należności, np. rozłożenie na raty)
  • Kontakt z dłużnikiem - wezwania do zapłaty, informacje o konsekwencjach z jakimi może spotkać się dłużnik w przypadku braku płatności, negocjacje warunków spłaty długu, kontrola terminowoći wpłat rat spłacanego zadłużenia. Kontakt z dłużnikiem następuje poprzez rozmowy telefoniczne, SMS, pocztę elektroniczną oraz korespondencję listową.
  • Celem działań D.A.S. jest odzyskanie zaległej należności ( D.A.S., poza składką związaną z wykupieniem tej dodatkowej formy ubezpieczenia, nie pobiera żadnych prowizji, ani innych opłat z tytułu skutecznej windykacji  wierzytelności Ubezpieczającego, przeprowadzonej na drodze przedsądowej)
  • Jeżeli w okresie do 3 miesięcy, od przyjęcia przez D.A.S. rachunku do windykacji, nie uda się odzyskać  należności, D.A.S. poinformuje Klienta o innych możliwych do podjęcia i przeprowadzenia czynnościach, mających na celu odzyskanie długu.

      Należy pamiętać, że ten dodatkowy wariant ubezpieczenia , nie obejmuje kosztów prawnych, związanych z windykacją wierzytelności przed sądem. Jest to równocześnie unikalna usługa na rynku, w której nie pobierana jest żadna opłata procentowa z tytułu odzyskania należnej kwoty.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów".


DAS CENNIK - ŻYCIE PRYW.

PODAJ DANE DO OFERTY
FORMA ZATRUDNIENIA

WARIANT OCHRONY

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

DAS CENNIK - FIRMA

PODAJ DANE DO OFERTY
Liczba pracowników

Obroty w skali roku

Rodzaj i liczba pojazdów
 
 
 
 
Nieruchomość
Własność:
Zgoda na ofertę:

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj dane do kontaktu
Proponowana data
 
Godzina:

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl