DAS UBEZPIECZENIA PRAWNE DLA BRANŻY WELLNES&SPA TEL: 600 039 138


OCHRONA PRAWNA - FIRMY WELLNESS & SPA

    Zgodnie ze swoją filozofią spa i wellness oferuje usługi, które mają uspokajać, pobudzać do aktywności zmęczone ciało, koić zmysły, polepszać kondycję, odstresowywać, odmładzać i upiększać.
    Prowadzenie klubu fitness, salonu kosmetycznego lub fryzjerskiego jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Chcąc zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie na co dzień zmagamy się z różnymi problemami - inwestycyjnymi, organizacyjnymi, administracyjnymi oraz prawnymi. Z reguły są one złożone, ich rozwiązywanie trwa długo i może wiązać się z poważnymi kosztami.
    Jeśli chcesz zabezpieczyć interesy swojej firmy, skorzystaj z oferty ubezpieczenia ochrony prawnej D.A.S., które szybko, profesjonalnie i bez wysokich kosztów pozwoli Ci skoncentrować się na Twoich codziennych zadaniach.

 
DLACZEGO WARTO MIEĆ POLISĘ OCHRONY PRAWNEJ?

Telefoniczne porady prawne
Nie wiesz, jakie prawa są po Twojej stronie w danej sytuacji? Masz wątpliwości natury prawnej? Zastanawiasz się, jakie szanse masz na pomyślne rozwiązanie swojego problemu? W takich sytuacjach wystarczy telefon do Biura Obsługi Klienta D.A.S.

Rekomendacja prawnika na życzenie
Jeśli nie masz własnego prawnika, zapytaj, a polecimy Ci rzetelnego adwokata lub radcę prawnego z Twojej okolicy, który specjalizuje się w sprawach podobnych do Twojej.

Finansowanie kosztów sądowych
Dzięki polisie ochrony prawnej D.A.S. ograniczysz wydatki na rozwiązanie problemów prawnych z zakresu Twojego ubezpieczenia.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
Zanim pójdziesz do sądu, spróbuj się porozumieć. Chcąc uniknąć stresu oraz długiego procesu sądowego, warto podjąć dobrowolną mediację. W obecności bezstronnego i bezinteresownego mediatora, można szybciej zawrzeć ugodę, zachowując wzajemny szacunek.

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ D.A.S.

TO GWARANCJA PROFESJONALNEJ POMOCY

 Powrót do góry

ZAKRES OCHRONY PRAWNEJ DLA FIRM WELLNESS & SPA

FIRMA LUB WOLNY ZAWÓD
Ubezpieczone są sprawy właścicieli salonów urody i klubów sportowych.
 • Dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od sprawców szkód, np. klientów firmy lub z ich ubezpieczeń OC.
 • Spory z tytułu pomówień o źle świadczonych przez firmę usługach.
 • Spory z tytułu ubezpieczeń społecznych zgłaszanych przez firmę.
 • Sprawy karne i wykroczeniowe właścicieli firmy lub osób odpowiedzialnych (np. za BHP).
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowym.
 • Spory firmy z organami administracji publicznej, np. z Sanepidem, Państwowym Zakładem Higieny, UOKiK i innymi.*
 • Spory dotyczące wyposażenia wykazanego w majątku firmy.
 • Spory z umów na usługi realizowane na potrzeby firmy, np. usługi telekomunikacyjne, dostawę mediów (woda, prąd, gaz), sprzątanie, remonty, wywóz nieczystości, usługi zewnętrzne ( księgowość, monitoring).
 • Spory z ogólnych umów ubezpieczenia firmy, np. ubezpieczenia od kradzieży.
 • Spory osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z kontrahentem z tytułu wykonywanej pracy.
PRACODAWCA
Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory z pracownikami stałymi lub sezonowymi za niedotrzymanie warunków umowy z tytułu świadczonej pracy, np. złamanie zakazu konkurencji, zakazu poufności, dochodzenie odszkodowań za zawinione szkody i zniszczenia.
 • Spory związane z roszczeniami pracowników.
 • Spory z Państwową Inspekcją Pracy.
NIERUCHOMOŚCI
Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory z umów ubezpieczenia nieruchomości.
 • Spory dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości, np. spory z sąsiadującymi nieruchomościami.
 • Spory wynikające z najmu lub dzierżawy nieruchomości.
PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI
Dodatkowy wariant do ubezpieczenia firmy lub wolnego zawodu.
 • Spory dotyczące nieopłaconych faktur i/lub rachunków za usługi wyświadczone przez firmę.
POJAZD
Ubezpieczyć można pojazdy firmowe lub prywatne.
 • Spory z umów dotyczących pojazdu np. reklamacje, naprawy.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojeździe.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe kierowcy i pasażerów.
 • Spory z ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Sprawy karne i wykroczenia będące konsekwencją wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu.
 • Odzyskanie niesłusznie zatrzymanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące pojazdu.
ŻYCIE PRYWATNE
Ubezpieczenie może być wykupione dla jednej osoby lub dla całej rodziny formalnej lub nieformalnej (partnerzy prowadzący wspólne gospodarstwo), w tym dla dzieci wspólnych lub dzieci któregokolwiek z małżonków/partnerów w wieku do 24 lat.
Poza prywatnymi sprawami osób ubezpieczonych ochroną objęte są prywatne
samochody osobowe, motory i motocykle oraz prywatna nieruchomość własna lub wynajmowana.
 • Sprawy karne i wykroczenia osób ubezpieczonych.
 • Spory konsumenckie będące następstwem prywatnych zakupów osób ubezpieczonych, np. spory gwarancyjne z reklamacji, rękojmi.
 • Spory ze stosunku pracy regulowanego umową o pracę lub np. umową zlecenia.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach, nieruchomości i innym majątku prywatnym od sprawców oraz z ubezpieczeń OC sprawców szkód.
 • Dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia za szkody na zdrowiu wyrządzone osobom objętym ubezpieczeniem.
 • Spory z różnych ubezpieczeń zawartych na potrzeby życia prywatnego, np. komunikacyjnych, nieruchomości, NNW, turystycznych, na życie i zdrowie.
 • Spory dotyczące ubezpieczeń społecznych.
 • Sądowe spory podatkowe.
 • Spory z administracją publiczną.*
 • Spory z urzędem gminy dotyczące wywozu śmieci z nieruchomości.
*W zakresie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA DO 100 000 zł.
PRZYKŁADY ZDARZEŃ

Postępowanie karne
W zakładzie wykonane są rutynowe zabiegi kosmetyczne. Do właściciela firmy zgłasza się Klientka twierdząc, że została tam zakażona wirusem żółtaczki typu C. W wyniku podjętych przez prokuraturę czynności ustalono, że kosmetyczka mogła wykonać usługę niestarannie, co w konsekwencji doprowadziło do postawienia jej zarzutu nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Właściciel zakładu powołał biegłego, którego opinia wykluczyła zasadność oskarżeń. Klientka skierowała sprawę na drogę postępowania karnego.

Reklamacja sprzętu
Na wyposażenie klubu fitness właściciel zakupił nowoczesne urządzenie treningowe, które okazało się być wadliwe. Reklamacja nie przyniosła spodziewanego rezultatu, ponieważ zarówno gwarant, jak i sprzedający odmówili jej uznania. Brak sprawnego urządzenia generuje wymierne straty w prowadzonej działalności gospodarczej. Jedyną możliwością jest skierowanie sprawy na drogę sądową poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę.

Spór z właścicielem wynajmowanego lokalu
Właściciel salonu spa podpisał umowę najmu lokalu na 3 lata. Zaraz po rozpoczęciu działalności pod nowym adresem zorientował się, że jest problem z instalacją kanalizacyjną. Pion ścieków zapycha się w saunie i przez to nie można w pełni prowadzić działalności gospodarczej. Po rozmowie z właścicielem lokalu i oględzinach okazało się, że potrzebna jest przebudowa instalacji. Właściciel lokalu zaczyna unikać kontaktu z najemcą. Prowadzący działalność z kolei oczekuje usunięcia usterki, a do tego czasu chce, żeby właściciel nie naliczał czynszu albo go obniżył i pokrył poniesione straty.

Dochodzenie odszkodowania
Szkoła jogi ma swój lokal w wielopiętrowym budynku. W wyniku pożaru oraz akcji ratowniczej prowadzonej przez straż pożarną zniszczeniu uległo niemal wszystko. Firma ubezpieczeniowa, w której był ubezpieczony lokal, wyliczyła i wypłaciła odszkodowanie jedynie za zniszczenia będące bezpośrednim skutkiem pożaru, natomiast pominęła te szkody, które wynikały z bezpośrednich działań strażaków na miejscu zdarzenia. Właściciel salonu kosmetycznego wystąpił na drogę sądowa przeciwko strażakom, jako sprawcom zniszczeń.

Zakłócanie prawa do własności lokalu
W bezpośrednim sąsiedztwie dobrze prosperującego salonu fryzjerskiego uruchomiono niedawno zakład garmażeryjny. W związku z prowadzoną działalnością w nowo otwartej firmie, po okolicy, często zaczęły rozchodzić się nieprzyjemne zapachy. Mimo próśb kierowanych do nowego sąsiada o zaprzestanie emisji „uciążliwych” oparów, proceder trwa nadal, a do salonu fryzjerskiego przychodzi coraz mniej klientów.
W związku z tym właściciel tego salonu był zmuszony wystąpić przeciwko właścicielowi zakładu garmażeryjnego na drogę sądową.

Zamów rozmowę z Doradcą (tutaj).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów" oraz „Ochrona Prawna w Życiu Prywatnym”.


Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl