OCHRONA PRAWNA - UBEZPIECZENIA DAS 600 039 138


 

OCHRONA PRAWNA - NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE I DLACZEGO WARTO JE POSIADAĆ.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej D.A.S. pokrywa koszty związane z reprezentacją Twoich interesów prawnych. Jest to nowoczesne narzędzie finansowe, dzięki któremu możemy ograniczyć, bądź nawet zlikwidować ryzyko ponoszenia wydatków związanych z dochodzeniem lub obroną swoich praw.

 • Wysokie koszty obsługi prawnej (brak jednorodnej taryfy usług) oraz opłaty procesowe (jedne z najwyższych w Europie)
 • Skomplikowana i niejednoznaczna interpretacja przepisów prawa
 • Stale pojawiające się nowe regulacje prawne
 • Brak łatwego dostępu do prawników wyspecjalizowanych w zróżnicowanych dziedzinach prawa
 • Ciągnące się często w nieskończoność, kosztowne postępowania przygotowawcze, administracyjne i sądowe 
to główne powody, dla których warto posiadać Ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

Powrót na górę

CO OTRZYMUJESZ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DAS.

   Już na etapie powstawania wątpliwości, co do swojej sytuacji możesz zwrócić się do DAS o interpretację prawną problemu. Bez względu na to czy jesteś sprawcą, czy poszkodowanym w zdarzeniu, fachowa wiedza prawników ułatwi Ci świadome podjęcie decyzji związanej z ochroną Twoich praw. W przypadku pojawienia się problemu, po jego zgłoszeniu, Dział Likwidacji Szkód DAS wskaże, jakie dokumenty niezbędne są, do pełnego przygotowania się, do prowadzenia sporu.

   Jeżeli potrzebujesz sprawdzić jakąś umowę czy też zaopiniować dokumentację bądź korespondencję, którą otrzymałeś możesz zwrócić się do D.A.S. o dokonanie takiej analizy. D.A.S. udostępni Ci również wzory umów oraz teksty aktów prawnych dotyczacych problemów prawnych z którymi jako ubezpieczony możesz sie spotkać.

   W przypadku dochodzenia roszczeń, przed wytoczeniem powództwa, D.A.S. przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku ubezpieczeniowego oraz korzystne dla ubezpieczającego rozstrzygnięcie problemów prawnych. Oferowane jest wtedy dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe polegające na przedsądowym dochodzeniu  roszczeń (wierzytelności) osoby ubezpieczonej. Proces ten nie narusza sumy ubezpieczenia.

   Jeżeli okaże się, że swoich praw będziesz musiał dochodzić lub bronić w sądzie, D.A.S. pomoże w znalezieniu prawnika, który poprowadzi Twoją sprawę w każdym kraju objętym zakresem terytorialnym ochrony ubezpieczeniowej (Europa w znaczeniu geograficznym oraz państwa leżące w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Wyłączenie stanowią wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub Kazachstanu).

   W sporach objętych zakresem ubezpieczenia D.A.S. pokryje następujące koszty:

 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego reprezentującego interesy Klienta
 • Opłaty sądowe wszystkich instancji
 • Koszty biegłych i rzeczoznawców wezwanych przez sąd
 • Koszty wyceny wartości szkody doznanej przez ubezpieczonego
 • Koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania
 • Koszty przegranego procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej
 • Koszty tłumaczenia dokumentów, niezbędnych dla potrzeb postępowań, związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Koszty podróży Klienta do sądów zagranicznych, jeżeli jego obecność na sprawie jest obowiązkowa

   Dodatkowo w ramach wykupionego wariantu ubezpieczenia zagwarantowany jest nielimitowany ilościowo dostęp do porad prawnych przez telefon.

    D.A.S. daje możliwość skorzystania również z szerszego zakresu pokrywania kosztów reprezentacji prawnej. Warianty rozszerzone ubezpieczenia obejmować mogą:

 • Postępowanie mediacyjne
 • Bezpośrednie, osobiste konsultacje z prawnikiem
 • Przygotowywanie różnego rodzaju pism urzędowych i regulaminów wymaganych przepisami prawa
 • Tworzenie umów i uczestnictwo prawnika w negocjacjach dotyczących transakcji
 • Postępowanie w sporach sądowo-administracyjnych
 • Reprezentacja Klienta w obronie z tytułu roszczeń z odpowiedzialności cywilnej
 • Stworzenie testamentu
 • Spory z ITD dla firm transportowych

   Dzięki Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej D.A.S. nie musisz obawiać się ryzyka ponoszenia wydatków związanych z obroną swoich praw lub dochodzeniem roszczeń.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Zapoznaj się ze szczegółami w zakładce Oferta lub umów się z Doradcą tutaj.

Powrót na górę

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z POSIADANIA OCHRONY PRAWNEJ?

SPOKÓJ ORAZ POCZUCIE BEZPIECZENSTWA- tych wartości nie da przeliczyć się na pieniądze, mając jednak za swoimi plecami kogoś, na kogo można liczyć żyje się łatwiej. D.A.S. jest Twoim partnerem dbającym o Twoje bezpieczeństwo i spokój prawny.

DOSTĘP DO WIEDZY PRAWNEJ- gdy pojawia się problem, każdemu z nas zależy aby jak najszybciej został on rozwiązany. Chcemy wiedzieć co nam wolno w danym momencie zrobić, jak się zachować, aby uniknąć przykrych konsekwencji zdarzenia, jakie przysługują nam prawa. Dzięki serwisowi informacji prawnej D.A.S. jako Klient masz stały dostęp do wiedzy prawnej. Prawnicy D.A.S. czekają na Twój telefon, 24 godziny na dobę służą Ci swoją wiedzą i pomocą.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU- czas jest nam dany w życiu tylko jeden raz i nikt z nas nie chce go marnować  na długotrwałe procedury prawne. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej, po zgłoszeniu szkody, fachowcy niezwłocznie zajmą się organizacją zastępstwa prawnego i prowadzeniem dla Ciebie sporu, który chcesz lub musisz toczyć.

ZASIĘG TERYTORIALNY- nie jest ważne gdzie dochodzi do zdarzenia; czy w małej mieścinie, czy w wielkiej metropolii, w pracy, na wczasach, czy też na zakupach, wszędzie możesz liczyć na pomoc prawną, zarówno w kraju jak i za granicą.

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA – uruchomienie procesu prawnego to zazwyczaj obciążenie, które niespodziewanie narusza możliwości naszego budżetu. Posiadając ubezpieczenie D.A.S. zawsze wiesz ile wydajesz na koszty prawne, to tylko wysokość składki, którą opłacać można sobie nawet z częstotliwością miesięczną. Korzystając z "Ochrony Prawnej" w każdej sytuacji życiowej, czy zawodowej, zawsze stać Cię na prawnika i proces sądowy.

PROFESJONALNA OBSŁUGA PRAWNA- prawnicy, którzy pracują dla naszych Klientów, to wysokiej klasy specjaliści w konkretnych dziedzinach prawa, dotyczących problemów ubezpieczonych. Zarówno w kraju jak i zagranicą, zatrudniani przez D.A.S. fachowcy posiadają pełne uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej.

PEŁNA WYSOKOŚĆ ORZECZONEGO PRZEZ SĄD ODSZKODOWANIA- to sąd w wyniku prowadzonego postępowania ogłasza wyrok i wysokość należnego Ci odszkodowania. D.A.S. gwarantuje, że otrzymasz je w pełnej, 100% wysokości, bez pobierania jakichkolwiek prowizji. Dodatkowo w razie potrzeby zapewni również pokrycie kosztów egzekucji wyroku.

PRAWO PO TWOJEJ STRONIE-posiadając ochronę prawną nie musisz obawiać się ryzyka prowadzenia sporu z często silniejszym finansowo przeciwnikiem. Bez względu na to, przeciwko komu chcesz wystąpić, czy jest to Ubezpieczalnia, która zaniża należne Ci odszkodowanie, producent sprzętu niewywiązujący się z umowy gwarancji, szpital, który nie chce odpowiadać za błędy w leczeniu, ubezpieczenie D.A.S. zapewni Ci równość wobec prawa.

Powrót na górę

DLACZEGO DAS?

DOŚWIADCZENIE - od 1928 roku działamy w trosce o Twoje prawa

ZASIĘG - D.A.S. działa na terenie Europy i krajów Basenu Morza Śródziemnego

PRAKTYKA - miliony klientów o najwyższej świadomości korzystania z ochrony prawnej

DOSTĘPNOŚĆ - możliwość kontaktu z działem prawnym 24h/dobę

DOWOLNOŚĆ - każdy klient ma prawo wyboru zastępstwa prawnego

SERWIS - profesjonalna obsługa klienta poprzez agentów wyłącznych D.A.S.

ROZPOZNAWALNOŚĆ - D.A.S. to najlepiej rozpoznawalna marka w sektorze Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Polsce i Europie

Powrót na górę

DLACZEGO JA?

DOŚWIADCZENIE - od 2004 roku pracuję dla D.A.S. i moich Klientów

ZASIĘG - działam na terenie całej Polski

PRAKTYKA – zaufało mi ponad 1000 Klientów

DOSTĘPNOŚĆ - możliwość kontaktu ze mną poprzez różnorodne media (Patrz kontakt)

SERWIS - w trakcie trwania polisy Klient zawsze może liczyć na moją pomoc

Powrót na górę

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj dane do kontaktu
Proponowana data
 
Godzina:

Created by Filip Patyk 

                              

Zasady korzystania ze strony das.info.pl